Dyżur letni -sierpień 2022r. – dotyczy wychowanków z innych placówek

Pobyt w przedszkolu w miesiącu sierpniu!!!
Rodzice dzieci uczęszczających do innych placówek, którzy do 10 czerwca 2022r. zdeklarują pobyt dziecka w przedszkolu nr 12 w miesiącu sierpniu zobowiązani są do złożenia wniosku o przyjęcie oraz niezbędnych dokumentów, które można pobrać ze strony internetowej placówki lub osobiście w przedszkolu w godzinach od 9.00-14.00.