Rada Rodziców

 • Przewodnicząca – p. Sandra Łeńska
 • Zastępca – p. Emilia Olejniczak
 • Skarbnik p. Milena Koczorowska
 • Skarbnik p. Angelika Alamenciak

Członkowie

 • p. Natalia Kostrzewa
 • p. Patrycja Różycka
 • p. Agnieszka Zielińska
 • p. Marta Kulecka
 • p. Monika Adamczyk
 • p. Małgorzata Korycińska-Wegner

Komisja rewizyjna

 • p. Anna Suszczewicz
 • p. Paula Urbaniak
 • p. Anna Strzyżewska