Rada Rodziców

 • Przewodnicząca – p. Sandra Łeńska
 • Zastępca – p. Monika Bereźnicka
 • Skarbnik p. Ilona Aslanca
 • Skarbnik p. Anna Wankowska

Członkowie

 • p. Małgorzata Korycińska Wegner
 • p. Natalia Kostrzewa
 • p. Kinga Kujawa
 • p. Milena Koczorowska
 • p. Justyna Wesołowska
 • p. Anna Strzyżewska

Komisja rewizyjna

 • p. Joanna Krajka
 • p. Marta Zasada
 • p. Agnieszka Donica