Miło nam poinformować, że nasze przedszkole od 1.09.2018r. rozpoczęło realizację projektu w ramach programu Erasmus +. Nasz projekt, który powstał przy współpracy ze szkołami we Francji i Grecji zdobył uznanie i pozwoli nam na realizację postawionych zadań, które niewątpliwie wpłyną na jakość pracy w naszej placówce.  W ramach projektu nauczycielki z naszego przedszkola będą mieć możliwość uczestniczenia w krótkich programach szkoleniowych organizowanych we Francji i Grecji, podczas których poznają tamtejsze systemy edukacyjne, metody nauczania i stosowane praktyki pedagogiczne.  Ponadto dzięki temu projektowi nauczycielki będą rozwijać swoje umiejętności zawodowe w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej oraz  komunikację w języku angielskim.

My również będziemy  wymieniać się dobrymi praktykami z nauczycielami ze szkół partnerskich podczas ich wizyt w naszym przedszkolu. 

Działania w ramach projektu przyniosą korzyść dla całej kadry nauczycielskiej, ale przede wszystkim dla naszych wychowanków. W ramach projektu uczniowie/dzieci będą grać w gry edukacyjne przygotowane przez nauczycielki z Polski jak i krajów partnerskich. W projekcie gry edukacyjne (w różnej formie) traktowane są jako język uniwersalnej komunikacji pomiędzy dziećmi z krajów partnerskich. Dzięki grom dzieci rozwiną umiejętności współpracy, językowe, matematyczne, itd. Nasi wychowankowie będa mieć możliwość kontaktu ze swoimi zagranicznymi kolegami poprzez cyklicznie organiozwane konferencje za pomocą platformy eTwinning. Szczególną uwagą zostaną objęte dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Działania realizowane w ramach projektu mają na celu poprawę jakości pracy placówki w określonych przez nią obszarach wymagających zmian, integrację środowiska przedszkolnego i lokalnego oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej.

Działania projektowe można śledzić na stronie projektu pod adresem: https://twinspace.etwinning.net/72095/home