projektunijny-plakat

 

 

Projekt unijny „Ja też chcę być przedszkolakiem !”

Przedszkole nr 12 „Plastusiowo” w Gnieźnie realizuje projekt pt: „Ja też chcę być przedszkolakiem”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 8 Edukacja,  Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.1 Edukacja Przedszkolna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Cele projektu:

  • zwiększenie dostępności do dobrej jakości edukacji przedszkolnej dla 90-ciorga  3 i 4 latków z Miasta Gniezna  poprzez utworzenie i działalność 4 nowych oddziałów w 2 gnieźnieńskich przedszkolach:  Przedszkolu nr 12  i Przedszkolu nr 6,   w okresie od 1.07.2016 r. do 31.08.2016r.
  • Projekt odpowiada na potrzebę jaką jest brak miejsc w przedszkolach, a także oferowanie form nauczania zgodnych z podstawą programową.

Planowane efekty:

  • powstanie 4 nowych oddziałów przedszkolnych na terenie Miasta Gniezna, w rezultacie powstanie 90-ciu dodatkowych miejsc w gnieźnieńskich przedszkolach oraz ich funkcjonowanie,
  • umożliwienie 90-ciorgu dzieciom 3 i 4 letnim skorzystanie z edukacji przedszkolnej,
  • zauważalny rozwój umiejętności 90-ciorga dzieci, w tym niepełnosprawnych.

Wartość projektu: 1000641,96 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 850545,66 zł