POTRZEBY DZIECKA I ICH ZASPOKAJANIE

Każde dziecko ma określone potrzeby. My, dorośli – rodzice i wychowawcy – mając świadomość ich istnienia, mamy obowiązek zaspokajać je poprzez świadome działania wychowawcze.

Nie dostrzeganie, pomijanie, lub uważanie za nieistotne potrzeb rozwojowych dziecka jest niemożliwe, gdy zależy nam na wychowaniu szczęśliwych, pełnych optymizmu, ciekawych świata, aktywnych i twórczych ludzi.

Okres przedszkolny między trzecim a siódmym rokiem życia dziecka jest szczególnie dynamicznym etapem rozwoju. Tempo i siła przemian jest tak znaczna, że skłania nauczycieli do umiejętnego dostosowywania sposobów postępowania z dzieckiem i kierowania jego rozwojem tak, aby pobudzając je – nie przeciążać, a chroniąc przed zbytnim wysiłkiem – nie hamować.
Dlatego w swojej pracy wykorzystujemy elementy znanych i ciekawych metod aktywizujących i wspomagających prawidłowy rozwój:

 • „Ruch Rozwijający” Weroniki Sherborne
 • „Gimnastyka Rytmiczna” M. i A. Kniessów
 • „Kinezjologia edukacyjna” Paula Dennisona
 • „Pedagogika zabawy” KLANZA
 • Metoda „Kreatywnego rysowania”
 • Metoda Dobrego Startu
 • „Metoda odimienna” Ireny Majchrzak
 • Aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss
 • „Edukacja przez ruch „ DorotyDziamskiej
 • „Dziecięca matematyka” Ewy Gruszczyk Kolczyńskiej
 • Metody integracyjne i dyskusyjne
 • Metody dramowe i inscenizacyjne
 • Metoda „Storyline”
 • Metoda projektów i inne