Komunikat – procedury

Szanowni Rodzice!

Z dniem 20 maja 2020 r. Przedszkole nr 12 wznowi swoją działalność dla dzieci, których rodzice wyrażą wolę uczęszczania jego dziecka do przedszkola. Proszę o zapoznanie się z procedurami zamieszczonymi poniżej niniejszego ogłoszenia. Jednocześnie informuję, że każdy rodzic, którego dziecko po raz pierwszy przyjdzie do przedszkola z dniem 20.05.2020r. i później, obowiązkowo musi dostarczyć wypełnione oświadczenie. Bez oświadczenia dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola. Druk oświadczenia można wydrukować z pliku zamieszczonego poniżej  lub w wersji papierowej w przedsionku  budynku głównego. Wypełnione oświadczenie, umieszczone w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem dziecka, należy przekazać pracownikowi przedszkola, który będzie odbierał dziecko od rodzica. Pracownik przekaże kopertę wraz z oświadczeniem nauczycielowi.

Informuję również, że w związku z określonym reżimem sanitarnym będzie czynnych sześć oddziałów przedszkolnych, maksymalnie po 12 dzieci, a grupy będą łączone.

Z poważaniem

Danuta Kropaczewska

Dyrektor

Oświadczenie

P-12+Procedura+higienicznych+i+bezpiecznych-1

P-12+Procedura+postępowania+na+wypadek+podejrzenia+koronawirusa-1

P-12+Procedura+przyprowadzania+i+odbierania+dziecka+w+czasie+zagrożenia+epidemicznego+(1)-1