Dzieci uczą się tego, czego doświadczają

 • Dzieci krytykowane uczą się potępiać.
 • Dzieci otoczone wrogością uczą się agresji.
 • Dzieci żyjące w strachu uczą się lękliwości.
 • Dzieci doświadczające litości uczą się rozczulać nad sobą.
 • Dzieci wyśmiewane uczą się nieśmiałości.
 • Dzieci otoczone zazdrością uczą się zawiści.
 • Dzieci zawstydzane uczą się poczucia winy.
 • Dzieci zachęcane uczą się wiary w siebie.
 • Dzieci otoczone wyrozumiałością uczą się cierpliwości.
 • Dzieci chwalone uczą się wdzięczności.
 • Dzieci akceptowane uczą się kochać.
 • Dzieci otoczone aprobatą uczą się lubić siebie.
 • Dzieci darzone uznaniem uczą się, że dobrze mieć cel.
 • Dzieci żyjące w otoczeniu, które potrafi się dzielić, uczą się hojności.
 • Dzieci traktowane uczciwie uczą się prawdy i sprawiedliwości.
 • Dzieci żyjące w poczuciu bezpieczeństwa uczą się ufności.
 • Dzieci otoczone przyjaźnią uczą się radości życia.
 • Jeżeli żyjesz w spokoju, twoje dziecko będzie żyło w spokoju ducha.

Dorothy Law Notle