Poniżej relacja z zajęć wg innowacji pedagogicznej: „Wymowę szlifujemy i dźwiękami kodujemy”. Zajęcia z dziećmi 6-letnimi odbywają się 2 raz w miesiącu. Głównym celem wprowadzonej innowacji jest doskonalenie percepcji słuchowej dzieci. Rozwijanie umiejętności odbywa się w oparciu o zabawy ruchowe przy dźwiękach muzyki z wplecionymi sygnałami akustycznymi. Nauka kodowania odbywa się za pomocą prostych znaków graficznych, a mianowicie kropki i kreski. Dzieci bardzo dobrze sobie radzą. Zapraszam do obejrzenia zdjęć i krótkich filmików nagranych podczas zajęć.