Wysoka technologia to między innymi takie urządzenia jak: komputer, tablet, smartfon i zabawki dźwiękowe. Stała się nieodłączną częścią naszego życia. Często jednak sprawia, że coraz mniej ze sobą rozmawiamy. Urządzenia mobilne stały się obiektem zainteresowania także dzieci.

Drodzy Rodzice zadbajcie o dostęp do bezpiecznych i sprawdzonych treści.

Pamiętajmy! Dziecko spędzające dużo czasu przed ekranem zbyt mało obcuje z drugim człowiekiem. Jego słownictwo nie wzbogaca się, ponieważ mowa rozwija się w kontakcie z drugim człowiekiem.

Ustalcie czas korzystania z urządzeń:
2-3 latek: 15 do 30min. 4-6 latek: 30-60min.

Bodźce płynące z ekranów powodują zahamowanie naturalnego rozwoju komórek lewej półkuli mózgu.

Nie udostępniajcie dziecku urządzeń mobilnych przed snem.

Zbyt wczesne i intensywne korzystanie z urządzeń mobilnych może powodować: nadmierne komunikowanie się krzykiem lub płaczem, osłabienie koncentracji uwagi, nadpobudliwość, a także trudności w rozumieniu emocji.