Pierwszy Dzień Wiosny

21 marca Żółte Plastusie wraz z dziećmi z pozostałych grup pożegnały zimę. Uroczyście odprowadziliśmy Marzanny na plac przy przedszkolu i śpiewem powitaliśmy WIOSNĘ.