Wiersze wiosną malowane

21 marca przywitaliśmy kolejną porę roku – Wiosnę. Ten dzień to nie tylko pierwszy dzień wiosny ale też dzień poezji, dlatego połączyliśmy świętowanie przyjścia wiosny z wyjściem do biblioteki. Dzieci chętnie słuchały wierszy wiosennych, odpowiadały na zagadki i różne ciekawe zadania.