Goście ze szkoły muzycznej

W czwartek 9 marca zawitali do nas uczniowie ze Szkoły Muzycznej grając na swoich instrumentach. Dzieci miały możliwość obejrzenia i wysłuchania gry na klarnecie, flecie, gitarze, trąbce, i skrzypcach. Wspólnie śpiewaliśmy i odgadywaliśmy wygrywane melodie.

\.