Bezpieczni na drodze

W trzecim tygodniu września tematem wiodącym w grupie było szeroko rozumiane bezpieczeństwo.  Z tej okazji 18 września gościlismy tatę Zuzi, który jest policjantem. Tematem spotkania było utrwalenie zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w domu. Pan policjant, w formie praktycznej, przypomniał podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonego gościa. Po spotkaniu udaliśmy  się na najbliższe skrzyżowanie, gdzie obserwowaliśmy ruch pieszych i pojazdów oraz praktycznie wykorzystywaliśmy zasady bezpieczeństwa podczas przejścia po pasach. Wiemy, że szczególną uwagą należy zwracać na światła i znaki drogowe. Wiemy też jaką rolę pełni policja i do kogo możemy zwrócić się w razie kłopotu.