Z Plastusiem w świecie bajek – z wizytą u „Czerwonego Kapturka”

Po raz kolejny  odbyły się zajęcia z Plastusiem. Tym razem dotyczyły  bajki  o „Czerwonym  Kapturku”. W sali zostały utworzone ośrodki zainteresowań, w których dzieci podejmowały pracę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, możliwościami, potrzebami. Każdy z ośrodków sprzyjał rozwijaniu innego typu inteligencji. Dzieci mogły m.in. wcielić  się w role głównych bohaterów i inscenizować bajkę, ułożyć  historyjkę obrazkową „Drogę Czerwonego Kapturka do domku babci” oraz projektować strój dla ,,Czerwonego Kapturka’’. Na koniec dzieci bawiły się   z wykorzystaniem chusty animacyjnej.