Wyjście do Straży Pożarnej

12 kwietnia br.  odwiedziliśmy Straż Pożarną w Gnieźnie.   Przedszkolaki dowiedziały się, że praca strażaków polega nie tylko na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy ludziom podczas powodzi, wypadków samochodowych i innych niebezpiecznych wydarzeń. Największe zainteresowanie wzbudził wóz strażacki, do środka którego dzieci mogły wejść. Strażacy zademonstrowali wykorzystywaną w akcjach aparaturę oraz wyposażenie wozu strażackiego, między innymi: gaśnice, węże, sprzęt służący do pomocy podczas wypadków. Dzieci dowiedziały się także, do czego służy tzw. sygnalizator bezruchu – dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze, które pozwala szybko i sprawnie odnaleźć, nawet w gęstym dymie, poszkodowanego strażaka. Przekonały się również jak głośno może być w remizie podczas przygotowania do akcji ratunkowej. Ogromną atrakcją okazał się lanie wody z węża strażackiego. Dzieci mogły wcielić się w rolę prawdziwego strażaka. Był to dzień pełen niezapomnianych  wrażeń .