Poznajemy zmysły

Przez cały rok będziemy realizować  projekt edukacyjny „Poznajemy świat wszystkimi zmysłami”. 

5 października odbyły się zajęcia inaugurujące, podczas których dzieci zostały wprowadzone w świat zmysłów. 

Zajęcia realizowane w ramach projektu będą prowadzone raz w miesiącu (I tydzień miesiąca) a wprowadzone treści będą utrwalane w ciągu całego miesiąca w formie zabaw, eksperymentów a także w trakcie spacerów.

 

 

Różnorodność i atrakcyjność podejmowanych działań w ramach projektu ma na celu:

  • poznawanie przedmiotów przez świadome wykorzystywanie zmysłów: wzroku, smaku,  słuchu, węchu, dotyku, 
  • rozwijanie wrażliwości wzrokowej, smakowej, słuchowej, węchowej, dotykowej,
  • nabywanie nowych wiadomości i umiejętności w sposób najbardziej efektywny, angażujący różnorodne zmysły,
  • dostarczanie dzieciom możliwości eksperymentowania, badania oraz doświadczania, a co za tym idzie poznawania tajemnic otaczającego świata w sposób samodzielnych działań i doświadczeń,
  • kształtowanie u dzieci postawy badawczej wobec świata, życia i ludzi, 
  • aktywne i twórcze uczestniczenie w badaniu, doświadczaniu, eksperymentowaniu z wykorzystaniem atrakcyjnych środków dydaktycznych.