Poznajemy zmysł wzroku

W listopadzie poznajemy i ćwiczymy zmysł wzroku. Celem wszystkich działań w tym miesiącu, w  ramach projektu edukacyjnego „Poznajemy świat wszystkimi zmysłami” jest:

– Rozwijanie percepcji wzrokowej;

– Uwrażliwianie na konieczność dbania o zmysł wzroku;

– Zapoznanie dzieci z budową oka; wyodrębnienie tęczówki, powieki i rzęs;

– Rozpoznawanie i nazywanie kolorów: niebieski, żółty, czerwony, zielony i figur: koło, kwadrat;

– Rozwijanie sprawności manualnej.