Zajęcia z Plastusiem

Dziś na zajęciach odwiedził nas Plastuś, dzieci z wielkim zaangażowaniem pracowały na zajęciach, poznały figury geometryczne.