Bałwankowa rodzina

Dziś mieliśmy już kolejne spotkanie z naszym przyjecielem Plastusiem. Tym razem opowiedział nam historię pewnej bałwankowej rodziny…Dzieci rozwiązywały zimowe zagadki, potem po wysłuchaniu opowiadania rozmawialiśmy o emocjach – kiedy jesteśmy smutni, a kiedy weseli. Natępnie przedszkolaki wykonywały zadania w różnych ośrodkach zainteresowań. Na koniec odbyło się przedstawienie w wykonaniu dzieci naszymi bałwankowymi kukiełkami.