Spotkanie z autorką

Dnia 26.10. 2018 r. dzieci miały okazję poznać autorkę Wandę Szymanowską, która przedstawiła swoją ostatnią książkę dla dzieci pt. „Tomcio Telefoncio”.

Autorka wyjaśniła Przedszkolakom jak telefony mogą szkodzić zdrowiu oraz kiedy  należy ich używać. Dzieci chętnie słuchają i włączają się w dyskusje z panią Wandą Sz.