Powitanie Wiosny

Pierwszy Dzień Wiosny

21 marca odbył się „Dzień gier z rodzicami” – bardzo dziękujemy za przybycie rodziców  i zaangażowanie.

Fioletowe  Plastusie wraz z dziećmi z pozostałych grup pożegnały zimę. Uroczyście odprowadziliśmy Marzanny na plac przy przedszkolu i śpiewem powitaliśmy WIOSNĘ.

 To było bardzo miłe spotkanie.