Kodowanie na Dywanie

Kodowanie na dywanie

Dzieci dopasowywały kolory, kształty, a także z zaciekawieniem obserwowały swoich kolegów i koleżanki pomagając sobie wzajemnie.