Wiosenny Plastuś

Ponownie gościliśmy w naszej grupie Plastusia. Tym razem Plastuś opowiadał nam o tym, jak ukuł się kaktusem. Na koniec zajęć każde dziecko wykonało swojego kaktusa z masy solnej.