Uczymy się czytać

Zabawa jest podstawowym rodzajem działalności dziecka w  wieku przedszkolnym, więc i ona powinna towarzyszyć nauce czytania.

W ostatnich latach pojawiło się wiele nowych, alternatywnych koncepcji nauki czytania. Większość rozwiązań to próby modyfikacji metod analityczno – syntetycznych lub globalnych oraz postulaty wydłużenia w czasie nauki czytania poprzez zachęcenie do jej rozpoczęcia z dziećmi poniżej 6 roku życia.

Chcąc spełnić dziecięce oczekiwania i wskazać ciekawsze formy nauki czytania, uwzględniającą indywidualne potrzeby i możliwości dzieci dokonałyśmy przeglądu dotychczas stosowanych koncepcji i wybrałyśmy naszym zdaniem najatrakcyjniejsze i najskuteczniejsze z nich. Jest to m.in. Odimienna Metoda Nauki Czytania dr Ireny Majchrzak. W swojej pracy wykorzystujemy też narzędzia multimedialne.

Mamy nadzieję, że zabawa w czytanie będzie wspieraniem rozwoju dzieci a nie celem samym w sobie i przyczyni się do tego, że dzieci polubią tę formę aktywności.