Happening ekologiczny 21.04.2017r.

21 kwietnia 2017 r. uczestniczyliśmy w happeningu ekologicznym organizowanym przez Polski Klub Ekologiczny Okręg Wielkopolski Koło w Gnieźnie we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie i Urzędem Miejskim w Gnieźnie z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi.

Celami akcji były:

– poznanie i zwiększenie zainteresowania odnawialnymi źródłami energii,

– rozwinięcie poczucia wrażliwości i odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego,

– głoszenie haseł ekologicznych,

– zasygnalizowanie władzom lokalnym, że przedszkolaki to mali ekolodzy,

– zwrócenie uwagi dzieci oraz społeczności lokalnej na działania w codziennym życiu, przyczyniające się do ocieplania klimatu.