Świąteczne przygotowania- zajęcia wg. teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera

Świąteczne przygotowania- zajęcia wg. teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera

Celem naszych zajęć było
– Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworu literackiego
– Wprowadzenie w nastrój świąt
– Poszerzanie zasobu słownictwa o nazwy potraw wigilijnych
– Poznanie zwyczajów związanych ze Świętami Bożego narodzenia                                                                                     – Rozwijanie wyobraźni, inwencji twórczej oraz zdolności plastycznych                                                                              – Nabywanie świadomości własnego ciała podczas zabaw ruchowych.