Słychać śpiew wśród drzew i chmur, to artystów ptasich chór