„Z kodowaniem za pan brat”

W bieżącym roku szkolnym w  naszym przedszkolu realizowana jest innowacja pedagogiczna:

„Z kodowaniem za pan brat”.

Innowacja jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci,  wymogi edukacykne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunki polityki oświatowej na rok szkolny 2019/2020.

Głównym celem wprowadzanej innowacji jest rozwijanie u wychowanków uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczenie i eksperymentowanie, jak również stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat, świadome i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii.

Dzieci z natury są ciekawe świata,  chcą doświadczać,  eksperymentować i działać. Dzięki różnym aktywnościom w ramach tej właśnie innowacji będą mogły poszerzać swoje umiejętności w zakresie kodowania i programowania a zdobyte podczas zajęć kompetencje będę mogły zostać wykorzystane przez dzieci w dalszej edukacji .

Sprawozdania z realizacji innowacji będą na bieżąco umieszczane przez wychowawców poszczególnych grup biorących udział w innowacji w formie zdjęć, oraz opisów na stronie internetowej przedszkola w zakładce „Kroniki Maluchów”.