Piękna Nasza Polska Cała

Grupa Brzoskwiniowe Plastusie przystąpiła w tym roku szkolnym do Międzynarodowego Projektu „Piękna Nasza Polska Cała”.

Już w miesiącu wrześniu wykonaliśmy pierwsze zadania w ramach tego projektu: przygotowaliśmy w sali gazetkę tematyczną oraz odbyliśmy ciekawą podróż po mapie Polski,

Cele realizacji projektu:

  • wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych u dzieci i młodzieży;
  • poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych;
  • uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski;
  • poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów;
  • wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem;
  • integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów.