Styczniowy Plastuś :-)

Pod koniec stycznia odwiedził Nas ponownie Plastuś, który zwrócił uwagę na bezpieczeństwo podczas zabaw zimowych.