„Witamy Plastusia”

W październiku rozpoczęliśmy projekt edukacyjny pod kątem inteligencji wielorakich H. Gardnera. Z tej okazji w naszej grupie na zajęciach pojawił się ciekawy gość…..:-) Plastuś!:-)