Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola

 

Szanowni Rodzice

Informujemy, że od 12.04.2024r. od godz. 14.00 do 24.04.2024r. do godz. 15.00

przyjmowane będą „Potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola”.

Potwierdzenie woli można składać osobiście w przedszkolu w godz. 9.00. do 14.00 lub poprzez system rekrutacji elektronicznej.

Nie złożenie deklaracji „Potwierdzenia woli” jest jednoznaczne z rezygnacją miejsca w przedszkolu.