Akcja zbieramy Kasztany🌰🌰🌰

Akcja Zbieramy kasztany

W bieżącym roku akcja trwała od 01.10 – 15.10 zebrano 326,6 kg. pozyskaną kwotę 523 zł Przewodnicząca Rady Rodziców przekazała koordynatorowi akcji w Gnieźnie.

Bardzo Dziękujemy za czynny udział w akcji 🙂