Zmiana stawki godzinowej w przedszkolu

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gniezna od 1 października 2022r. ulega zmianie stawka godzinowa w przedszkolu i wynosić będzie 1,14 zł lub w przypadku rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny 0,57 gr.

 

zmiana stawki godzinowej w przedszkolu