Promujemy czytelnictwo

W Roku szkolnym 2022/2023 Przedszkole nr 12 „Plastusiowo” w Gnieźnie realizuje działania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa według Priorytetu 3 Ministerstwa Edukacji Narodowej: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego

w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 3

W ramach realizowanego programu przedszkole planuje szereg działań mających na celu popularyzację czytelnictwa wśród przedszkolaków, ich rodziców oraz społeczności lokalnej.