Program profilaktyczno-edukacyjny

W naszym przedszkolu, w trzech grupach (jagodowej, brzoskwiniowej i limonkowej), realizowany jest program profilaktyczno-edukacyjny „Żyjemy realnie a nie wirtualnie”.

Głównym celem Programu jest zmniejszenie i eliminowanie czynników ryzyka uzależnień od Internetu, gier komputerowych, forów społecznościowych oraz nowych technologii wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Działania programu skoncentrowane są zarówno na wzmacnianiu czynników chroniących przed uzależnieniami behawioralnymi, jak i na wspieraniu prawidłowego rozwoju jego adresatów.

Cele szczegółowe:

  • Kształtowanie pozytywnego obrazu siebie i podnoszenie samooceny;
  • Wzmocnienie postawy asertywnej w aspekcie przeciwstawiania się presji grupy rówieśniczej;
  • Wskazywanie na rozwiązania w sytuacjach problemowych i poszukiwanie rozwiązań;
  • Pogłębienie więzi z grupą rówieśniczą atrakcyjną pod względem akceptowalnego stylu życia;
  • Kształtowanie i rozwijanie empatii poprzez otwieranie się na problemy innych;
  • Rozwijanie pasji i zainteresowań, które przeciwdziałają niepożądanym nawykom;
  • Kształtowanie zasobów doświadczeń zmniejszających ryzyko uzależniania się.

Program realizowany jest poprzez zajęcia warsztatowe przez p. psycholog Izabelę Pawlak.