Happening czytelniczy

W tym roku powitaliśmy jesień w sposób wyjątkowy. W piątek 23 września zorganizowaliśmy happening czytelniczy  pod hasłem: „Jesienne czytanie z Królową Pyrą”. Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Gniezna Tomasz Budasz. Happening został zorganizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Dzieci wszystkich oddziałów  wyruszyły z budynku przedszkola na plac z przygotowanymi przez siebie plakatami i transparentami, na których widniały hasła promujące czytelnictwo.

Pani dyrektor – Danuta Kropaczewska powitała wszystkich uczestników wydarzenia oraz zaproszonych gości: zastępcę Prezydenta Miasta Gniezna – Michała Powałowskiego, Prezes Gnieźnieńskiego Klubu Nauczycieli Polskich i Polonijnych – Małgorzatę Tomczak, przedstawiciela Straży Pożarnej – st. asp. Dominika Nawrockiego, Oficera Prasowego Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie – asp. sztab. Annę Osińską, przedstawiciela Rady Rodziców – Sandrę Łeńską, wraz z którymi przeczytała dzieciom fragment  książki: „Nowe przygody skarpetek (jeszcze bardziej niesamowite)”.

Poprzez nasza akcję chcemy uświadomić wszystkim, że głośne czytanie dzieciom stymuluje ich rozwój, wzbogaca słownictwo i pobudza wyobraźnię. Dlatego jest niezbędne do ich prawidłowego rozwoju.

Po przeczytaniu fragmentu książki nastąpiło uroczyste odsłonięcie Króla i Królowej Pyry przez zaproszonych gości oraz dalsze zabawy. Dzieci uczestniczyły w quizie wiedzy o jesieni, rzucie ziemniakiem do celu, układały „ziemniaczany uśmiech”, pokonywały slalom oraz uczestniczyły w „wykopkach” Nie zabrakło wspólnego śpiewu i tańca. Dodatkową atrakcją było zjedzenie pyry z gzikiem na placu zabaw przez starsze grupy .

Kolejne przedsięwzięcia czytelnicze przed nami. Mamy zamiar promować czytelnictwo nie tylko wśród społeczności przedszkolnej, lokalnej ale i wśród Polonii zagranicznej. Dzięki pozyskanym funduszom w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa wzbogaciła się już nasza przedszkolna biblioteczka. W czasie happeningu Pani Małgorzata Tomczak przekazała również do naszej przedszkolnej biblioteczki książkę autorstwa Agi Blue, przedstawicielki Polonii amerykańskiej,  „Mamo, jak daleko jest Polska?”. Liczymy na dalszą owocną współpracę ze szkołami polonijnymi i nie tylko.