Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Informacja dla Rodziców, których Dzieci będą kontynuowały wychowanie przedszkolne w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Rodzice prosimy o składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego lub rezygnacji z miejsca w przedszkolu w roku szkolnym 2023/2024.

Druki do pobrania u nauczycielek poszczególnych grup lub ze strony internetowej przedszkola.

deklaracja o kontynuacji lub rezygnacji z wychowania przedszkolnego deklaracja(1)