Zmiana wysokości opłat za posiłki

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że z dniem 1 września 2022r. na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Gniezna a Dyrektorem Przedszkola nr 12 w Gnieźnie, ulega zmianie wysokość opłat za posiłki.

 

Dzienna stawka żywieniowa wynosić będzie 10 zł, w tym:

śniadanie          – 3,00zł

obiad                 – 5,00 zł

podwieczorek  – 2,00 zł