Zlot Mikołajów na gnieźnieńskim rynku – konkurs dla dzieci i rodziców