Podsumowanie akcji „Plastuś też może zostać Św. Mikołajem”

W dniach od 15 do 30 listopada 2021 roku w naszym przedszkolu odbyła się zbiórka charytatywna na rzecz podopiecznych Domu dziecka w Gnieźnie. Zbierane były słodycze oraz środki czystości. Akcja zakończyła się dużym sukcesem, czego dowodem są zgromadzone produkty. Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom za wielkie serce i chęć pomocy.