Erasmus Days 2021

14 i 15 października nasze przedszkole wzięło udział w Erasmus Days – wydarzeniu, którego celem jest upowszechnianie rezultatów projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+.  Warto przypomnieć, że w latach 2018-2021 realizowaliśmy projekt Erasmus+ „Play to Grow”, w którym naszymi partnerami były szkoły i przedszkole z Francji i Grecji

W ramach Erasmus Days dzieci z grup: żółtej, niebieskiej i limonkowej miały okazję śpiewać piosenki oraz grać w gry ze swoimi francuskimi kolegami. Spotkania przebiegały w języku angielskim. Tego typu przedsięwzięcia rozbudzają u dzieci zainteresowanie innymi krajami i kulturami, uczą otwartości oraz akceptacji i tolerancji wobec innych narodów i kultur. Dzieci po raz kolejny mogły pokazać się na tle szerszego środowiska, pokonywać bariery tremy, nabywać nowe doświadczenia i umiejętności.