Dojście do przedszkola od strony parkingu na ul. J. III Sobieskiego