Składanie deklaracji o kontynuacji lub rezygnacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022

Kontynuacja / Rezygnacja wychowania przedszkolnego w przedszkolu nr 12 w Gnieźnie

Zgodnie z zasadami rekrutacji, rodzice których dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, składają

DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU LUB REZYGNACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
w terminie od 01.02.2021r. do 22.02.2021r.
W przypadku kontynuacji, dzieci mają zagwarantowane miejsce w naszym przedszkolu.
Pobranie i zwrot deklaracji u nauczycieli grup od poniedziałku 01.02.2021r.

Deklaracje muszą być podpisane przez obojga rodziców.