Podpisywanie deklaracji na rok szkolny 2021/2022

Przypominamy!

Aby dziecko mogło uczęszczać  do przedszkola w nowym roku szkolnym rodzice są zobowiązani  do podpisania deklaracji na rok szkolny 2021/22.

Deklarację ( w dwóch egzemplarzach ) podpisują wszyscy rodzice – dzieci kontynuujących  oraz rodzice dzieci nowo przyjętych, rozpoczynających pobyt w przedszkolu od września 2021.

Formularz  będzie można pobrać  ze strony internetowej , lub  w przedsionku przedszkola.

Deklarację wypełnioną i podpisaną przez obojga rodziców prosimy składać w przedszkolu od dnia 28.06.2021r.  do 02.07.2021r.
w godz. od 8.00 do 14.00.