Oświadczenie dla rodziców – Covid – 19

Zgodnie z rekomendacją Ministra Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci i personelu przedszkola, PROSIMY O WYPEŁNIENIE PONIŻSZEGO OŚWIADCZENIA – DOSTARCZYĆ 1 WRZEŚNIA DO PRZEDSZKOLA