Dyżur letni 2021r. – dotyczy wychowanków z innych placówek

Uwaga!!!
Pobyt w lipcu w przedszkolu!!!
Rodzice dzieci uczęszczających do innych placówek, którzy do 31 maja 2021r. zdeklarują pobyt dziecka w przedszkolu nr 12 w miesiącu lipcu zobowiązani są do złożenia karty zgłoszenia oraz niezbędnych dokumentów, które można pobrać ze strony internetowej placówki lub osobiście w przedszkolu w godzinach od 9.00-14.00.