Akcja „Podaruj książkę seniorowi”

”Podaruj książkę seniorowi”

Zachęcamy do udziału w akcji organizowanej przez

Bibliotekę Publiczną Miasta Gniezna

Podaruj książkę seniorowi”.

Zebrane książki trafią do podopiecznych domów opieki

społecznej na terenie miasta.

WAŻNE: Prosimy o książki tylko w DOBRYM STANIE.

Książki można dostarczać do 24 lutego 2021 r. u wychowawców grup lub w specjalnym kartonie na korytarzu.

Z uwagi na pandemię prosimy, aby książki były zapakowane w jednorazowej foliówce lub w woreczku strunowym.

Koordynator akcji w przedszkolu: Marina Powałowska

(grupa Czerwona)