Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola

W dniach od 3.03.2020 godz. 8:00 do 24.03.2020 godz. 15:00

będzie można składać wnioski o przyjęcie

do Przedszkola nr 12 w Gnieźnie

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu

rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021.