Rozstrzygnięcie konkursu na ,,Kartkę Bożonarodzeniową”

Gniezno, dnia 12.12.2019 r.

PROTOKÓŁ

z rozstrzygnięcia konkursu plastycznego

na „Kartkę Bożonarodzeniową”

organizowanego przez Przedszkole Nr 12 „Plastusiowo” w Gnieźnie

Celem konkursu było:

-stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych

– kultywowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami Bożego Narodzenia,

– rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz pobudzenie aktywności

twórczej dzieci

– rozwijanie zdolności manualnych.

Konkurs adresowany był dla dzieci w wieku przedszkolnym w kategorii indywidualnej. Każda placówka mogła na konkurs wysłać 3 prace plastyczne.

Zadaniem uczestników było wykonanie kartki bożonarodzeniowej w formacie maksymalnie A5 dowolną techniką z możliwością wykorzystania materiałów naturalnych.

Zadaniem komisji konkursowej było zwracanie uwagi na :

-oryginalność kompozycji

-estetykę wykonania

-kolorystykę

-zastosowanie materiałów naturalnych

-wkład pracy

Na konkurs nadesłano 22 prace z 9 placówek przedszkolnych z terenu miasta Gniezna. Prace nadesłane na konkurs były wykonane dowolną techniką z wykorzystanie różnorodnych materiałów do dnia 04.12.2019r.

Komisja w składzie:

Pani Marta Koczorowska – przedstawiciel Rady Rodziców

Pani Danuta Kropaczewska– dyrektor Przedszkola Nr 12

Pani Marina Powałowska – nauczyciel Przedszkola Nr 12

po dokonaniu analizy prac konkursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami przyznała 3 nagrody główne i 2 wyróżnienia następującym osobom:

Nagrody główne:

I miejsce – Przedszkole Nr 15 – Antoni Kobyliński

II miejsce – Przedszkole Nr 13- Mikołaj Górkowski

III miejsce – Przedszkole Nr 12 – Hanna Meissner

Wyróżnienie : Grupa „Prosiaczki” Przedszkole Nr 3

Wyróżnienie :Grupa „Kubusie” Przedszkole Nr1 – Paulina Czerwińska

Wszystkie przedszkola otrzymują dyplomy i nagrody za udział:

  • Przedszkole Nr1

  • Przedszkole Nr 3

  • Przedszkole Nr 6

  • Przedszkole Nr 8

  • Przedszkole Nr 9

  • Przedszkole Nr10

  • Przedszkole nr 12

  • Przedszkole Nr 13

  • Przedszkole Nr 15

Podpisy komisji:

Pani Marta Koczorowska

Pani Danuta Kropaczewska

Pani Marina Powałowska